Agregacja dowolnych danych w systemie

Program bs4 core pozwala definiować własne agregaty, które mogą wyciągać z gromadzonych w systemie danych wszystkie wskaźniki, których potrzebujesz.

Dzięki agregatom skracamy drogę dostępu do istotnych danych – to, co manager mógłby znaleźć, przeglądając i zestawiając ze sobą różne zestawienia, dajemy mu gotowe w ułamku sekundy (np. na jego ekranie startowym). Możemy konfigurować w systemie dowolne wskaźniki, które są potrzebne do zarządzania przedsiębiorstwem. Korzyści z wykorzystania tego narzędzia w Twojej firmie, są ograniczone jedynie przez wyobraźnię kadry zarządzającej.

Przykładowe wykorzystanie agregatów w bs4 core

Wyświetlanie w zestawieniu kontrahentów kwoty sprzedaży w bieżącym roku dla każdego kontrahenta.

W zestawieniu kontrahentów kolumna z ilością godzin odpłatnego serwisu w danym miesiącu (i dla porównania np. też w poprzednim miesiącu).

Wyświetlanie w zestawieniu handlowców ile każdy z nich uzyskał sprzedaży netto w danym miesiącu, jaki jest cel sprzedażowy i poziom wykonania go.

Jak konfigurujemy agregaty danych: