Blokady filtrów w zestawieniach

Do przejrzystych dynamicznych zestawień w bs4 core dodatkowo oferujemy blokady filtrów. Dowolny filtr w zestawieniu może zostać zablokowany na konkretnej wartości, co sprawia, że grupa użytkowników, do których przypisana jest ta blokada, widzi tylko rekordy spełniające warunek zdefiniowany w zablokowanym filtrze.

Biznesowe przykłady zestawień skonfigurowanych z blokadami filtrów:

Handlowcy widzą w zestawieniu ofert tylko tematy handlowe, które są do nich przyporządkowane.

Osoba odpowiedzialna za rozpatrywanie nowych reklamacji widzi wyłącznie zlecenia, których faza jest ustawiona jako "nowe do rozpatrzenia".

Pracownik widzi tylko zadania do wykonania w najbliższych 7 dniach.

W zestawieniu dla windykatora wyświetlane są wyłącznie faktury przeterminowane o więcej niż 14 dni.

Przykładowe zastosowanie blokad filtrów poza zestawieniami:

W elementach formularzy zawierających zestawienia np. na pulpicie managera - zestawienie zleceń, które są rozpatrywane dłużej niż 3 dni.

W monitoringach - automatyczne śledzenie wartości netto sprzedaży w ostatnich 7 dniach - jeśli jest poniżej planu, odpowiednie osoby dostają powiadomienie.

W znacznikach - zestawienie urlopów nadawcy e-maila w najbliższych 14 dniach w stopce wiadomości.

Co jeszcze zyskujemy przez zastosowanie blokad filtrów w zestawieniach?

1. Zwiększenie wygody użytkowników

Użytkownicy nie muszą pracować na jednym, zbiorczym zestawieniu i każdorazowo ręcznie ustawiać filtry.

2. Bezpieczeństwo

Jeżeli nie chcemy, aby część użytkowników widziała wszystkie dane, to blokady filtrów doskonale ograniczają widoczność informacji.

Często występuje potrzeba, aby handlowcy widzieli tylko przypisanych do siebie klientów albo aktywności zarejestrowane osobiście.

Blokady mogą być stałe (użytkownicy poza administratorami nie mogą ich wyłączyć) lub edytowalne (użytkownik domyślnie po wejściu w zestawienie ma blokadę, ale może ją sobie wyłączyć lub edytować filtr).

Blokady mogą być globalne (obowiązują wtedy we wszystkich zestawieniach w programie) lub lokalne tylko dla danej strony.

Wartości, które blokujemy w filtrze, mogą być stałymi wariantami z list, wartościami tekstowymi, liczbami. Można stosować też dynamiczne wartości w blokadach (np. z triggerów), np. aby uzyskać zestawienie reklamacji, których realizacja trwa zbyt długo, w porównaniu do czasu określonego w SLA dla danego klienta.

Blokady filtrów w połączeniu z edytorem filtrów to potężne narzędzie w rękach wdrożeniowca systemu bs4 – konfigurujemy dowolne filtry danych gromadzonych w systemie, które następnie możemy wykorzystywać jako blokady. Możliwości tego narzędzia są ograniczone wyłącznie przez Twoją wyobraźnię!