Kanban

W systemie bs4 core umożliwiamy zarządzanie pracą w wygodnej i graficznie przystępnej formie tablicy kanban.

Wystarczy jedno spojrzenie, aby zorientować się w postępach prac, procesów, kontaktach z klientami, w zadaniach, które czekają na swoją kolej lub dostarczenie materiałów.

Aby zmienić status, wartość czy wykonać dowolną akcję triggera po prostu chwyć i upuść obiekt.

Przeciągnij i upuść

Zaletą tablicy kanban jest przede wszystkim intuicyjność, prosta obsługa i przejrzystość.

Rekordy przesuwa się między poszczególnymi kolumnami w systemie drag&drop – wystarczy kliknąć, przytrzymać i przeciągnąć konkretny element, a system automatycznie zweryfikuje, czy jest to możliwe i zmieni status.

To najszybsza forma modyfikacji i prezentacji danych z podziałem na kategorie.

Wiele zastosowań

Wysokie możliwości konfiguracji umożliwiają nam implementację tablicy kanban na wiele sposobów – nie tylko do zarządzania zadaniami w zespole, ale np. do obsługi klientów.

Takie rozwiązanie może służyć do potwierdzania udziału w wydarzeniu. Wtedy poszczególne kolumny to osoby, które potwierdziły udział, te które odmówiły, te z którymi trzeba się jeszcze skontaktować.

Może to być także tablica porządkująca klientów według kontaktu dotyczącego oferty. Przykładowe kolumny: skorzysta/zastanawia się/wymaga kontaktu/odmówił).

Najważniejsze dane pod ręką

Widok kanban może zawierać także dodatkowe informacje (np. w przypadku klientów – dane kontaktowe), aby ograniczać ilość kliknięć w systemie.

Wystarczy jeden widok, na którym poza etapami i statusami elementów, widać także dane potrzebne do kolejnych zadań, np. numer telefonu czy bezpośredni odnośnik do powiązanego projektu.

Automatyzacje czynności

Dodatkowe funkcje do tablicy kanban w bs4 core to różnego rodzaju automatyzacje.

Przykładowo, klient po przesunięciu go do kolumny ‘skorzysta z oferty’, może dostać wygenerowaną przez system ofertę, w której dynamicznie podstawiane są dane z kartoteki tego klienta.