Kartoteki obiektów

Każdy zdefiniowany w programie obiekt (np. kontrahent, produkt, własne klasy, np. reklamacja, samochód, szkolenie itp.) ma w programie swoją kartotekę, w które znajdują się wszystkie dotyczące go informacje. Jest to również miejsce edycji tych danych.

Kartoteka może służyć do dodawania nowego obiektu danego typu lub edycji już istniejącego. Może być, zależnie od potrzeb, różnej wielkości — całoekranowa, na pół ekranu czy w formie małego okienka.

Każda kartoteka może mieć dedykowane menu nawigacyjne, pozwalające na przechodzenie do poszczególnych podstron kartoteki.

Typy stron w kartotece

Dodatkowe akcje kartoteki

Do kartotek obiektów w programie użytkownik wchodzi zazwyczaj z poziomu linków w zestawieniach, z poziomu wyszukiwarek, powiadomień.

Administrator może w pełni zarządzać uprawnieniami użytkowników do zawartości w kartotece. Można definiować, kto widzi poszczególne strony w kartotece, np. tylko opiekun kontrahenta będzie widział i mógł edytować szczegóły kontrahenta. Pozostali handlowcy zobaczą tylko podstawowe dane bez prawa edycji.