Kopiowanie obiektów

W trakcie pracy zamiast przepisywania danych często szybszym rozwiązaniem jest skopiowanie kartoteki z danymi i zmiana treści wybranych pól.

Przykłady

Program bs4 oszczędza czas użytkowników, umożliwiając kopiowanie na kilka sposobów:

Można także skonfigurować, jakie obiekty powiązane z kopiowanym (niejako podrzędne) mają być jednocześnie skopiowane, a ich kopie powiązane z nowo powstałym obiektem.

Np. kopiując zamówienie, chcemy, aby były skopiowane nie tylko dane ogólne zamówienia, ale także pozycje produktowe na zamówieniu.

Inną, bardziej zaawansowaną możliwością kopiowania obiektów jest skorzystanie z triggerów bs4, które mogą mieć bardziej specyficzną logikę kopiowania – w aplikacji triggera może być zakodowane pobieranie danych z dowolnych źródeł i wprowadzanie dowolnych reguł.