Linki akcji w e-mailach

Wysyłając maile z systemu bs4, można wstawiać do nich dynamiczne linki akcji, które po kliknięciu przez adresata wywołują określoną akcję w systemie.

Przykłady wykorzystania linków akcji