Monitoringi

Monitoringi w programie bs4 core umożliwiają ustawianie alarmów, które automatycznie poinformują wybranego użytkownika w określonych okolicznościach, np. gdy klient zbyt długo zalega z płatnością lub pracownik posiada zbyt wiele zaległych zadań.

Monitoring zapewniają pełną dowolność – można je ustawiać na podstawie dowolnych danych dla dowolnego obiektu w systemie. Dodatkowo można zastosować filtry uruchamiane w ramach monitoringu.

Przykładowa konfiguracja monitoringu

Analizujemy faktury

Konfigurujemy filtry:

Określamy, że monitoring wysyła automatyczne powiadomienie, gdy znajdzie przynajmniej jedną taką fakturę.

Monitoring ustawiamy jako zadanie cykliczne uruchamiane np. w poniedziałki o 8:00., co oznacza, że weryfikacja faktur następuje zawsze w tym terminie.

Korzyści z korzystania z monitoringów

Tylko potrzebne informacje

Użytkownik sam decyduje, o jakich zmianach w danych chce być informowany.

Pełna dowolność wyszukiwań

Jako kryteria do monitoringu można ustawiać dowolne filtry dostępne w zestawieniach.

Potężne automatyzacje

Monitoring może wywoływać dowolny trigger w bs4 core.

Łatwa konfiguracja i obsługa

Monitoringi są proste w ustawianiu i nie obciążają bazy danych.

Przypominają o sobie, gdy to konieczne

Monitoringi pozwalają zaoszczędzić czas poświęcony na analizę raportów, gdy wszystkie dane są w porządku. Jeżeli tylko wykroczą one poza wyznaczony zakres, zostaniemy o tym automatycznie poinformowani przez system.

Przykłady innych monitoringów

Monitorowanie poziomu sprzedaży

Wyszukiwanie zaniedbanych transakcji

Monitorowanie aktywności handlowców