Monitoringi

Monitoringi w programie bs4 umożliwiają ustawienie alarmów, które poinformują użytkownika, gdy liczby w danym zestawieniu wykroczą poza określony wcześniej zakres, np. gdy klient będzie się spóźniał z płatnością o więcej niż dopuszczalna ilość dni lub dany pracownik będzie posiadał zbyt wiele zaległych zadań.

Monitoring można ustawić na podstawie dowolnego zestawienia, obiektów dowolnej klasy. Po wybraniu klasy obiektów definiujemy filtry, jakie mają być uruchamiane w ramach monitoringu.

Przykładowa konfiguracja monitoringu
Analizujemy faktury

Konfigurujemy filtry:

Określamy, że monitoring daje wynik pozytywny, gdy znajdzie przynajmniej jeden wiersz. W takim przypadku system ma wysłać powiadomienie do wybranego użytkownika.

Monitoring ustawiamy jako zadanie cykliczne uruchamiane np. w poniedziałki o 8:00.

Przykłady innych monitoringów
Zbyt niska sprzedaż w ostatnim tygodniu
Za mała liczba telefonów wykonanych w ostatnim miesiącu
Zaniedbana transakcja
Korzyści z korzystania z monitoringów
Tylko potrzebne informacje
Użytkownik sam decyduje, o jakich zmianach w danych chce być informowany.
Pełna dowolność wyszukiwań
Jako kryteria do monitoringu można ustawiać dowolne filtry dostępne w zestawieniach.
Potężne automatyzacje
Monitoring może wywoływać dowolny trigger w bs4 core.
Łatwa konfiguracja i obsługa
Monitoringi są proste w ustawianiu i nie obciążają bazy danych.
Przypominają o sobie, gdy to konieczne
Monitoringi pozwalają zaoszczędzić czas poświęcony na analizę raportów, gdy wszystkie dane są w porządku. Jeżeli tylko wykroczą one poza wyznaczony zakres, zostaniemy o tym automatycznie poinformowani przez system.