Opinie pracownicze

Przeglądając dane lub raporty w programie bs4core, przełożony może kontekstowo dodać swoją opinię z pozytywną lub negatywną informacją zwrotną w powiązaniu do konkretnego pracownika i kartoteki, której dotyczy sprawa, np. przy konkretnej transakcji.

Z jednej strony skracamy czas przełożonego potrzebny na przekazanie feedbacku, a z drugiej pracownik dostaje informację bezpośrednio powiązaną z konkretnym działaniem. 

W ten sposób zapewniamy niezwykle prosty i przejrzysty kanał przekazywania informacji zwrotnych między pracownikami a przełożonymi.

Przykłady ocen pracowniczych

Wystawiając powyższe opinie, nie trzeba dokładnie opisywać, czego dotyczą – przy każdej z nich jest link do powiązanej kartoteki, do której można przejść jednym kliknięciem i sprawdzić szczegóły.

Okresowe oceny pracownicze

W przypadku okresowych ocen pracowniczych przełożony może z łatwością wyszukać wszystkie opinie przypisane do danego pracownika. Przy każdej z nich również jednym kliknięciem przechodzi do powiązanej kartoteki, jeśli potrzebuje sprawdzić szczegóły lub omówić daną sprawę z pracownikiem.

Opinie są przydatne również do podejmowania decyzji o podwyżkach, premiach, czy do wewnętrznych spotkań szkoleniowych (coachingu) – na podstawie raportu z opiniami można omawiać problemy, błędy i dobre praktyki.

Umożliwiamy także ustawianie uprawnień do czytania informacji zwrotnych. Wystawiając opinię, wskazujemy osoby uprawnione do jej podglądu (nazwiska osób). Te osoby otrzymują powiadomienie o opinii.