Pobieranie kursów walut

System bs4 core może cyklicznie (np. codziennie) łączyć się z serwerem Narodowego Banku Polskiego, w celu pobierania aktualnej tabeli kursów. Zależnie od konfiguracji może pobierać kursy sprzedaży lub kursy średnie.

Po aktualizacji kursów w bazie programu bs4 kwoty transakcji walutowych mogą również zostać przeliczone, aby wyświetlane w programie kwoty PLN były aktualne.