Powiadomienia

Użytkownicy bs4 core otrzymują w systemie powiadomienia, gdy nastąpią zdarzenia, o których powinni wiedzieć.

Powiadomienie pojawia się jako wyskakujący prostokąt w prawym, dolnym rogu przeglądarki. Widać je również w górnej ikonie okna głównego programu.

Przykłady powiadomień

Oto przykładowe okoliczności powiadomień, które może skonfigurować administrator: