Prace cykliczne

Administrator systemu bs4 core może planować prace cykliczne na serwerze, które wykonują się w tle w wybrane dni miesiąca, tygodnia, o wskazanych godzinach.

Przykładowe zadania pracy cyklicznej:

Zaplanowane zadania wykonywane są w wybranej przez administratora kolejności.

Planując zadanie można wybrać, w imieniu jakiego użytkownika wykonywana jest praca. Ma to znaczenie przy uprawnieniach i zostawianiu śladów aktywności.