RODO i zgody marketigowe

System bs4 core umożliwia gromadzenie oraz przetwarzanie danych, a także ułatwia administrowanie nimi zgodnie z wymogami narzuconymi przez RODO.