Triggery

Bardziej zaawansowane dostosowanie systemu bs4 core do potrzeb wdrożenia może wymagać użycia triggerów bs4.

Triggery bs4 to “programy” w programie bs4, które pozwalają automatyzować działania użytkownika lub wykonywać operacje, których nie dałoby się wykonać za pomocą standardowych opcji programu.

Do tworzenia triggerów nie trzeba znać żadnego języka programowania, ani nie trzeba pisać linijek kodu. Każdy trigger konfiguruje się za pomocą specjalnego kreatora wbudowanego w program.

Przykładowe sytuacje, gdy uruchamiane są triggery

Trigger przypomina mini aplikację, która składa się z szeregu dostępnych komend, zmiennych triggera, warunków logicznych (if, else), pętli.

Przykładowe komendy triggera

Komendy operujące na danych:

Komendy operujące na stronie, na której znajduje się użytkownik:

Komendy do komunikacji:

Edytując każdą komendę triggera kreator dopytuje o wskazanie parametrów do komendy. W toku wykonywania triggera uzyskuje się zmienne triggera, na których można operować w kolejnych komendach. Pozwala to wykonywać niemal dowolną logikę i obliczenia.

Przykłady triggerów skonfigurowanych w programie