Tworzenie klas

Program bs4 core pozwala tworzyć własne klasy-obiekty na potrzeby dowolnych wdrożeń. Klasa to inaczej własny rodzaj danych przechowywanych w systemie.

Film

Tworzenie klas

Z tego filmiku dowiesz się:

  • Czym są klasy w bs4 core
  • Jak dodać nową klasę i wyświetlić te utworzone
  • Co można przechowuje klasa
  • Jak korzystać z Szybkiego konfiguratora
  • Jak utworzyć kartotekę i zestawienie do klasy
  • Jak wyświetlić klasę na diagramie relacji

Przykład

Gdybyśmy mieli plik arkusza kalkulacyjnego Excel do zarządzania biblioteką, to mielibyśmy w nim też osobne arkusze do wprowadzania różnego rodzajów danych takich jak:

To są właśnie klasy. Zależnie od specyfiki wdrożenia systemu bs4 potrzebne są różne klasy – miejsca na przechowywanie różnego typu informacji. Informatyk może rozumieć przez klasę bs4 osobną tabelę tworzoną przez system bs4 w bazie danych SQL.

Domyślne klasy w bs4 core

Kilka klas jest zawsze dostępnych w systemie (już utworzonych) do najczęstszych zastosowań:

Definiowanie klas jest bardzo proste – wystarczy wpisać nazwę nowej klasy.

Po zdefiniowaniu klasy należy określić pola dostępne w tej klasie, czyli jakimi cechami/atrybutami będą opisywane poszczególne obiekty z tej klasy.