Unikalność pól

Administrator może definiować, które pola w danym obiekcie muszą być unikalne. Wybiera klasę obiektu i wskazuje 1 pole lub kombinację kilku pól, które mogą w bazie danych występować tylko raz o danych wartościach.

Przykładowo:

Definiując unikalność można określić czy program ma blokować wprowadzanie nieunikalnych danych czy tylko ostrzegać komunikatem.