Wysyłka SMS

SMS to najszybsza i najbardziej skuteczna metoda powiadamiania kontrahentów lub współpracowników.

Platforma bs4 core współpracuje z usługą smsapi.pl w celu wysyłki smsów. Możliwa jest również integracja z innymi operatorami SMS.

Użytkownicy mogą wysyłać smsy na numery telefonów komórkowych wprowadzone w bazie programu bs4 core.

automatyczna wysyłka sms

Automatyczna wysyłka sms

Wysyłaj sms ze dowolnego szablonu, a system bs4 core przeprowadzi ją w określonym czasie i okolicznościach, np. przyjęcie zlecenia reklamacyjnego, przeterminowane faktury, wysyłka paczki.

hurtowa wysyłka sms

Hurtowa wysyłka sms

Wysyłaj smsy do wybranej przez siebie bazy adresatów, korzystając z modułu mailingu hurtowego.

wysyłka sms

Doraźna wysyłka sms

Redaguj smsy o dowolnej treści i wysyłaj je do wybranego kontrahenta.