Dla specjalistów IT

Bezpieczeństwo
na każdym kroku

Możesz spać spokojnie

Tworząc system bs4 core zwróciliśmy szczególną uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem systemu, przechowywanych w nim wrażliwych danych i wsparcie pracy administratora.

Wielofunkcyjny system, jakim jest bs4 core, umożliwia stworzenie scentralizowanej bazy danych – wszystko jest w jednym miejscu, więc tylko jeden system wymaga uwagi i administracji. Dane są bezpieczne w jednym programie, a nie rozproszone po wielu aplikacjach (z których jedne są bardziej, inne mniej bezpieczne).

Aplikacja komunikuje się z serwerem systemu przez szyfrowany https://. W razie potrzeby możemy dodatkowo zainstalować na telefonach komórkowych i serwerze VPN. Dodatkowo oferujemy możliwość logowania dwuskładnikowego.

Dane nie są przechowywane na urządzeniach, tylko zabezpieczone w chmurze lub na serwerze. W ten sposób oszczędzamy firmom konieczności zgłaszania incydentu kradzieży lub zaginięcia sprzętu w ramach RODO.

Szczegółowe uprawnienia

Udostępniamy szerokie możliwości sterowania uprawnieniami użytkowników w bs4 core m.in. dlatego, aby zapewnić spokój i komfort administratorom – możesz mieć pewność, że nikt nie spowoduje problemów przez zmianę istotnych rzeczy albo niefortunne kliknięcie – dostęp do administracyjnie ważnych funkcji, konfiguracji czy ustawień możesz przyznać tylko sobie.

Co więcej, umożliwiamy zarządzanie uprawnieniami dla użytkowników – tworzenie ich indywidualnie lub przypisanie do grup. Dla każdego możemy skonfigurować je tak, aby miał dostęp tylko do danych istotnych przy jego pracy. Możemy sterować również edycją i podglądem każdego pola z osobna.

W ramach analizy poprzedzającej wdrożenie badamy potrzeby firmy związane z uprawnieniami i na tej podstawie możemy konfigurować dowolne zależności. Można je dowolnie modyfikować, bez konieczności angażowania do pracy programistów. Dla nowych osób nie tworzymy ich od zera, tylko powielamy już istniejące (z możliwością modyfikacji, jeśli zajdzie taka potrzeba).

Mechanizmy szczegółowego zarządzania uprawnieniami wspierają przepływ pracy i dokumentów oraz dowolne procesy. Przykładowo na poszczególnych etapach użytkownicy mogą mieć możliwość edycji tylko określonych pól lub tylko wybrane osoby mogą akceptować treści i przekazywać je do kolejnego kroku.

Pełna informacja o zdarzeniach w systemie

W bs4 core dostępny jest rejestr wszystkich akcji wykonywanych w systemie – zarówno automatycznych, jak i dokonanych przez użytkowników. Z łatwością odnajdziesz przyczynę dowolnego problemu – skąd wzięły się określone wartości, jakie obliczenia wykonał system, kto zmienił dane itd.

Wsparcie RODO

W systemie bs4 core zaimplementowaliśmy mechanizmy wspierające przetwarzania danych zgodnie z RODO. Możemy zaciągać z formularza kontaktowego i przechowywać informacje o zgodach handlowych i marketingowych oraz wykorzystywać je. Ułatwiamy także proste egzekwowanie prawa do bycia zapomnianym – wystarcz jedno kliknięcie, aby usunąć z całego systemu wszystkie dane dotyczące konkretnej osoby.

Zobacz więcej

Nie ma więcej sugestii do wyświetlenia