Usprawnienie firmy    
            skonfigurowane
w kilka godzin     

System low-code bs4 core

bs4 core system low code
System bs4 core możemy łatwo konfigurować, korzystając z wizualnego edytora drag&drop

Dlaczego tak twierdzimy? Dlaczego to takie ważne?

Od lat managerowie i użytkownicy w firmach narzekają, że wdrożone u nich oprogramowanie nie zostało dostosowane do ich potrzeb. Sam projekt wdrożenia był drogi i czasochłonny. W efekcie pracownicy tracą czas, system nie daje korzyści, a zarząd nie chce ryzykować kolejnej inwestycji w IT.

W bs4 już 20 lat temu przyjęliśmy podejście, że lepiej klientowi dać wędkę, a nie ryby. Rozwijaliśmy platformę do zarządzania firmą, którą można dostosowywać na bieżąco, bez prac programistycznych. Pożądane przez klienta zmiany wdrożeniowiec bs4 wprowadza samodzielnie, szybko i niedużym nakładem roboczogodzin.

Zyskiem bs4 nie jest marża na pracach programistycznych lub przychód z drogiego i czasochłonnego projektu wdrożeniowego liczonego w setkach roboczodni. Nasz dochód to wieloletnia współpraca z klientami, którzy zlecają nam dostosowywanie systemu do zmieniających się okoliczności rynkowych lub do rozwoju ich biznesu. W tym sensie wybór bs4 core to umowa o sukces. Brak sukcesu klienta oznacza brak korzyści dla dostawcy programu bs4.

Systemy, które nie wymagają programowania w celu modyfikacji ich działania, są nazywane systemami low-code (lub zero-code). Zdobywają coraz większą popularność ze względu na gwałtownie rosnące wynagrodzenia programistów i coraz szybciej zmieniające się otoczenie rynkowe.

Dlaczego bs4 core jest lepsze niż inne systemy low-code?

Inne systemy zero-code pozwalają skonfigurować np. oprogramowanie CRM. Mogą służyć do zarządzania procesami (workflow) w firmie. Nadal jednak charakteryzują się grzechem pierworodnym oprogramowania biznesowego – służą do wybranego, wycinkowego celu w firmie, w oderwaniu od innych aplikacji. Użytkownicy tracą czas gdyż muszą przepisywać dane między systemami oraz przełączać się między różnymi interfejsami użytkownika.

System bs4 core pozwala zarówno zarządzać procesami w firmie, jak i może być firmowym CRM. Może być kompletnym narzędziem do komunikacji firmowej. Posiada wbudowany, kontekstowy komunikator i możliwość odbioru oraz wysyłki e-maili. Posiada kalendarze zadań i urlopów. Może być dowolną, intranetową bazą danych zastępując przestarzałe i niepraktyczne arkusze Excela.

Użytkownicy zamiast wykorzystywać osobny program do poczty e-mail, WhatsApp, kalendarz zadań, CRM – wszystko mają w bs4 core. Wyniki ich pracy pozostają w jednej, aktualnej i wspólnej dla całej firmy bazie danych. Ułatwia to przepływ informacji w firmie, zmniejsza straty czasu potrzebnego na wyszukiwanie informacji, pozwala elastycznie zarządzać uprawnieniami i dostępem do wrażliwych informacji. Łatwiej jest zadbać o bezpieczeństwo i niezawodność jednego systemu niż wielu aplikacji, rozproszonych na notebookach lub smartfonach pracowników.

Być może z tych powodów bs4 core otrzymał nagrodę Innowacja Roku 2022.

Pytacie.

Odpowiadamy.

Czy kompleksowe oprogramowanie bs4 core oznacza duży projekt wdrożeniowy?

Nie.

Jesteśmy przeciwnikami dużych projektów IT według metodologii waterfall. Pisanie grubych analiz przedwdrożeniowych, nieaktualnych już w momencie ukończenia, których często nikt po stronie klienta nie czyta – to po prostu nie działa. Klientów namawiamy do wdrażania etapami, zwinnego (agile), ewolucyjnego. Zależy nam, aby klient widział co tydzień lub dwa tygodznie uruchamiane nowe fragmenty jego systemu. To jest właśnie zaleta naszego oprogramowania — możemy szybko rozbudowywać program i w razie potrzeby poprawiać, gdy klient zmienia oczekiwania.

Wdrożenie zaczynamy od obszarów, w których klient najszybciej odczuje największe korzyści lub od tych, które klient uznaje za najbardziej ryzykowne. Nie wymagamy długoterminowych zobowiązań na duży budżet wdrożenia — jest to recepta na wielomiesięczne negocjacje skomplikowanej i niezrozumiałej umowy.

Poznaj zasady manifestu agile, którymi kierujemy się w codziennej pracy z klientami:

Manifest Agile

Ludzie i interakcje ponad procesy i narzędzia
Działające oprogramowanie ponad ponad szczegółową dokumentację
Współpraca z klientem ponad negocjację umów
Reagowanie na zmiany ponad realizację założonego planu

Elementy wypisane po prawej są wartościowe, ale większą wartość mają dla nas te, które wypisano po lewej.

Czy naprawdę usprawnicie mój biznes w kilka godzin?

Naprawdę.

Uzyskanie spektakularnych zmian w działaniu bs4 core to często kwestia kilku roboczogodzin wdrożeniowca. System bs4 core został zaprogramowany tak, aby przebudowa struktury bazy danych, menu programu, kartotek – to była kwestia kilku kliknięć w odpowiednich edytorach administratora. Nasi wdrożeniowcy poświęcili miesiące na naukę części administracyjnej programu. Połączenie tego z know-how biznesowym, doświadczeniem w analizie procesów, daje imponujące efekty w porównaniu z mizerną ofertą konkurencji.

Należy pamiętać, że konfiguracja systemu to tylko część procesu wdrożenia. Czasochłonna może być analiza potrzeb klienta, jego procesów biznesowych, poznanie co stanowi dla niego źródło strat lub potencjalnych zysków z wdrożenia. Wtedy nasi analitycy planują działanie aplikacji, uzgadniają to z klientem i na końcu customizują system.

Czy bs4 core nie jest zbyt skomplikowany i za duży dla mojej firmy?

Przeciwnie.

Tak duże możliwości szybkiego dostosowania systemu (formularzy, zestawień, powiadomień) sprawiają, że użytkownicy końcowi otrzymują program prosty i intuicyjny – ściśle dopasowany do ich stanowiska i uprawnień w firmie oraz branży w jakiej działa. Wdrażamy tylko te funkcjonalności, które na danym etapie rozwoju firmy są potrzebne i opłacalne.

Potężne możliwości systemu bs4 core zostawiamy na kolejne lata jego użytkowania w firmie – przydadzą się, aby skalować oprogramowanie wraz z Twoim biznesem. Czasami trzeba poczekać aż Twój biznes będzie w stanie organizacyjnie wchłonąć kolejne innowacje. Pamiętajmy, że koszty wyjścia z oprogramowania często są równie wysokie lub nawet wyższe niż koszty wejścia. Dlatego tak ważny jest wybór perspektywicznego oprogramowania bs4 core na lata. Niezależnie od jak wielkiej innowacji na początku chcesz zacząć.

Zobacz więcej

Nie ma więcej sugestii do wyświetlenia